logo Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Central Archives of Historical Records in Warsaw
Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum
AGAD  Home  >    >  Zasób  >  Działalność  >  Zasób  >  Genealogia  >  Metodyka  >
Informacje:
Przewodnik metodyczny: Akta urzędów parafii i gmin różnych wyznań przechowywane w AGAD
Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów "Archivum Patriae"
Księgi metrykalne
I Ty możesz zostać genealogiem
W poszukiwaniu zaginionych przodków
Wyszukiwarka dla parafii diecezji łuckiej w XIX wieku
Księgi metrykalne w Archiwum Obwodowym w Łucku
Wyszukiwarka dla żydowskich gmin wyznaniowych w Galicji doby autonomicznej
Kultura+

AGAD

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor - dr Hubert Wajs
ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa
tel. (+ 48)(22) 831-54-91
fax. (+ 48)(22) 831-16-08
e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
strona www: www.agad.archiwa.gov.pl

Serwis genealogiczny Archiwum Głównego Akt Dawnych


Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że księgi metrykalne różnych wyznań z terenów tzw. zabużańskich przekazane w dniu 18.01. 2012 r. przez Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy - Wydział III Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich nie są udostępniane. Zostaną one włączone do udostępniania w Pracowni Naukowej AGAD dopiero po zewidencjonowaniu, zinwentaryzowaniu i opracowaniu aneksów do inwentarzy, jako kolejne dopływy do istniejących już zespołów.
W związku z powyższym informujemy także, że z ksiąg metrykalnych przejętych z USC będą wydawane jedynie odpisy skrócone na wnioski organów administracyjnych i konsularnych.
Dla osób prywatnych, o ile znają datę wydarzenia (urodzenia, ślubu, zgonu), będą wydawane odpisy skrócone wyłącznie do wskazanych celów urzędowych.
Inne formy pozyskiwania danych (kserokopie, skany) do czasu opracowania ksiąg nie będą dostępne.
Ze względu na kontynuowanie prac porządkowych w magazynach Archiwum i wyłączenie dostępności większości naszego zasobu aktowego w postaci oryginałów, oraz znaczną ilość przekazanych z USC ksiąg metrykalnych, zostaną one Państwu udostępnione nie wcześniej niż w II połowie br.
Księgi te zostaną również objęte mikrofilmowaniem zabezpieczającym. Do momentu otrzymania mikrofilmów z NAC, w Pracowni Naukowej będą udostępniane jedynie oryginały ksiąg będących w dobrym stanie zachowania.


Plan pracy Pracowni Naukowej AGAD w 2014 r.
Czas zwykły:
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00
Wietrzenie Pracowni Naukowej odbywa się w godzinach: 12.15 - 12.30, 17.00 - 17.15
Podczas wietrzenia należy opuścić Pracownię Naukową
Czas skrócony:
18 kwietnia (Wielki Piątek) od 9.00 do 12.00
30 kwietnia, środa od 9.00 do 16.00
18 czerwca, środa od 9.00 do 16.00
31 października, piątek od 9.00 do 12.00
Zamknięta:
1 stycznia, środa (Nowy Rok)
6 stycznia, poniedziałek (Trzech Króli)
21 kwietnia, poniedziałek (Wielkanoc)
1 maja, czwartek (Święto Pracy)
2 maja, piątek
19 czerwca, czwartek (Boże Ciało)
20 czerwca, piątek
10 listopada, poniedziałek
11 listopada, wtorek (Święto Niepodległości)
24 grudnia, środa (Wigilia)
25 grudnia, czwartek (I Dzień Świąt)
26 grudnia, piątek (II Dzień Świąt)
30 grudnia, wtorek
31 grudnia, środa (Sylwester)
Kontakt telefoniczny
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 429 (Pracownia Naukowa)
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 427
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 446
W sierpniu Pracownia Naukowa jest zamknięta.
Ponadto Pracownia Naukowa jest zamknięta w soboty i niedziele.